เอกสารการเรียนเรื่องการออกแบบคอนกรีต Concrete Mixed Design

ลิงค์สำหรับโหลดเอกสารประกอบการเรียน

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

ตามวิธีการของ ACI

คลิกเพื่อโหลด