ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง Frame

ข้อสอบ วิเคราะห์โครงสร้าง Frame วิชากลศาสตร์ ภาคสถิตยศาสตร์ Statics

พาทำโจทย์ เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง

โครงข้อแข็ง หรือ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Frame เฟรม

ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ Statics 

โดยขั้นตอนในการทำ โดยหลักๆคือ

1.หาแรงปฏิกิริยา

2.ระเบิดโครงสร้างออกเป็นชิ้นๆ

3.มองหา ชิ้นส่วนที่เป็น 2 Force member แล้วเขียนแรงของ2 Force ให้เรียนร้อย

4.เขียน FBD ของทุกชิ้นส่วน โดยที่จุดต่อ จะมีแรงในทิศทางกลับกันกับชิ้นถัดไป

5.ใช้สมการสมดุลย์ของวัตถุในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่มีแรงภายนอกที่ทราบค่า และมีตัวแปรไม่มากกว่า 3ตัว

กระบวนการหลักๆก็มีแค่นี้นะครับ ลองไปฝึกทำกันดูนะครับ

สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

Www.Ridtirud.com