ข้อดีข้อเสียของเครื่องมือวัดระบบอนาล็อก(Analog)กับดิจิตอล(Digital)

ระบบ อนาลอก Analog

ข้อดี
1. มีราคาถูก
2. ไม่ต้องพึ่งพลังงานจากภายนอก
3. ไม่มีระบบอิเลคโทรนิคส์ ลดปัญหาเรื่องความชื้นมีน้อยกว่าและไม่ต้องกังวลเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
4. กรณีที่เข็มชี้ตำแหน่งระหว่าง 2 ขีด สามารถประมาณค่าตำแหน่งระหว่างขีดได้ เช่น ไดอัลเกจความละเอียด 0.01มม ถ้าเข็มชี้ระหว่างขีดเราสามารถประมาณค่าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ได
5. กรณีต้องการระยะค่าพิกัด(Tolerance Range)ของชิ้นงาน การใช้ไดอัลเกจแบบ Analog จะดูง่ายและเร็วกว่า
6. ส่วนใหญ่จะมีหน่วยนับเดียว ยกเว้นเวอร์เนี่ย) จะต้องเลือกเลยว่าต้องการหน่วยนับเป็นนิ้วหรือ ม.ม.

ข้อเสีย
1. การเก็บค่าที่วัดต้องใช้วิธีจดบันทึกเอาเอง
2. สเกลแสดงค่าความละเอียดตายตัว ความละเอียดที่สูงๆ เช่นต่ำกว่า 1 ไมครอนมากๆ ยังทำไม่ได้หรือทำได้ยากทำให้มีราคาสูง
3. กรณีไดอัลเกจที่เข็มวิ่งหลายรอบอาจทำให้อ่านค่าผิด เพราะหลงรอบได้
4. บางกรณีเป็นการอ่านค่าแบบเปรียบเทียบ ไม่ใช่ค่าจริง
5. ส่วนใหญ่(ยกเว้นไดอัลเกจ) ไม่สามารถ Set ศูนย์ ที่ตำแหน่งใดๆได้
6. การวัดคำช่วงกว้างๆ ต้องใช้เครื่องมือหลายตัวตามขนาด เช่น ไมโครมิเตอร์วัดรูใน จะมีขนาดใครขนาดมัน เปลี่ยนกันไม่ได้ จึงต้องใช้หลายตัว
7. ใช้ระบบอัตโนมัติไม่ได้ ส่งข้อมูลผ่านไปยังอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอื่นไม่ได้

ระบบ ดิจิตอล Digital

ข้อดี
1. สามารถเก็บค่าที่วัดได้รวดเร็ว บางกรณีสามารถส่งเข้าคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ทันที
2. บางเครื่องสามารถเปลี่ยนค่าความละเอียดได้ และแสดงความละเอียดสูงได้ เช่น 0.0001 มม.
3. แสดงผลเป็นตัวเลขได้ทันที ไม่ต้องนับรอบ
4. ส่วนมากเป็นการอ่านค่าจริงได้โดยตรง
5. สามารถตั้งค่าศูนย์ (Set zero) ที่ตำแหน่งใดๆ ส่งผลให้การวัดค่าสะดวกมากขึ้น
6. สามารถใช้หน่วยแสดงผลชิ้นเดียว แต่เปลี่ยนขนาดหัววัดได้ เช่น ไมโครมิเตอร์วัดรูในดิจิตอล
7. เทคโนโลยีปัจจุบันเครื่องมือ Digital บางตัวทำงานอัตโนมัติได้และส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อรายงานผลหรือชดเชยความผิดพลาดได้
8. ส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนค่าหน่วยนับเป็นนิ้วหรือม.ม.ได้ขณะทำงาน

ข้อเสีย
1. ราคาแพงกว่า แต่ส่วนต่างกำลังน้อยลง
2. ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยบางชนิดมีราคาแพงและหายาก
3. ต้องระวังเรื่องความชื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนการทำงาน
4. ตัวเลขจะเปลี่ยนตามความละเอียดของเครื่องมือ เช่นไดอัลเกจ 0.01 มม จะอ่านค่าได้ทีละ 0.01มม ไม่สามารถจะอ่านตำแหน่งที่ 3ได้ ค่าที่อ่านได้จึงไม่ละเอียด และอาจผิดพลาดได้ บางที่
ตัวเลขหลักสุดท้ายกระพริบกลับไป-กลับมาระหว่าง 2 ค่า เช่น 6 กับ 7 อาจทำให้อ่านผิดเป็นเลข 8 ได้
5. ไม่สามารถดูระยะค่าพิกัดได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนระบบอนาลอก

ข้อมูลจาก www.neotools1.com