การวิเคราะห์โครงสร้าง

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง 3.41นาที 2.ความแตกต่างระหว่าง Truss กับ Frame 4.54นาที 3. การวิเคราะห์โครงถัก 5.08นาที 4. 3 สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน การวิเคราะห์โครงสร้าง 1.54นาที 5. วิธีการวิเคราะห์โครงถัก Truss โดยวิธี joint method 5.28นาที 6. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Truss ด้วยวิธี Join

อ่านเพิ่มเติม »