พากินกระถินริมรั่วกัน

กระถินไทย กระถิน ชื่อสามัญ White popinac, Lead tree, Horse tamarind, Leucaena, lpil-lpil กระถิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยสีเสียด (MIMOSOIDEAE หรือ MIMOSACEAE) กระถิน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กะเส็ดโคก กะเส็ดบก

อ่านเพิ่มเติม »