1.ทฤษฏีบท โดยทั่วไปเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม

 • พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับ สถิตยศาสตร์ ในวิชากลศาสตร์
 • หน่วยการวัด
 • กระบวนการคิดในการวิเคราะห์ปัญหาในวิชา Statics

2.ระบบแรง

 • Scalars and Vectors
 • การจัดการกับ เวคเตอร์ ในระบบ 2 มิติ
 • การจัดการกับ เวคเตอร์ ในระบบ3 มิติ
 • เวคเตอร์ระบุตำแหน่ง Position Vectors
 • การบรรจุแรงลงในเวคเตอร์ Force Vector Directed Along a Line
 • Dot Product

3.สมดุลของอนุภาค

 • พื้นฐานเกี่ยวกับสมดุล
 • การเขียนFree-Body Diagram
 • ระบบแรงในระนาบ(2D) และการแก้ปัญหาสมดุลของแรงต่ออนุภาค
 • ระบบแรงใน3มิติ และการแก้ปัญหาสมดุลของแรงต่ออนุภาค

1.สมดุลของวัตถุ
2.การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน
3.แรงภายใน
4.แรงแผ่กระจาย

1.แรงเสียดทาน
2.จุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลาง
3.โมเมนต์เฉื่อย

ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือให้ลูกดีไหม อันตรายหรือป่าว?

เวลาที่ลูกๆเป็นหวัด โดยเฉพาะเด็กๆที่ยังสั่งน้ำมูกไม่เป็นหรือไม่ชอบสั่งน้ำมูก เวลานอนเข้าจะน้องลำบากเพราะหายใจไม่ค่อยออก การล้างจมูกก็จะทำให้เขานอนได้เต็มที่มากขึ้น สมัยเด็กกว่านี้ถึงขั้นไปโรงพยาบาลแล้วให้พยาบาลล้างให้เพราะไม่ยอมแต่ตอนนี้เก่งแล้ว ถึงแม้ว่าการล้างจะจมูกนั้นจะไม่อันตรายแต่ก็ควรพิจารณาใ

อ่านเพิ่มเติม »