1.ทฤษฏีบท โดยทั่วไปเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม

 • พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับ สถิตยศาสตร์ ในวิชากลศาสตร์
 • หน่วยการวัด
 • กระบวนการคิดในการวิเคราะห์ปัญหาในวิชา Statics

2.ระบบแรง

 • Scalars and Vectors
 • การจัดการกับ เวคเตอร์ ในระบบ 2 มิติ
 • การจัดการกับ เวคเตอร์ ในระบบ3 มิติ
 • เวคเตอร์ระบุตำแหน่ง Position Vectors
 • การบรรจุแรงลงในเวคเตอร์ Force Vector Directed Along a Line
 • Dot Product

3.สมดุลของอนุภาค

 • พื้นฐานเกี่ยวกับสมดุล
 • การเขียนFree-Body Diagram
 • ระบบแรงในระนาบ(2D) และการแก้ปัญหาสมดุลของแรงต่ออนุภาค
 • ระบบแรงใน3มิติ และการแก้ปัญหาสมดุลของแรงต่ออนุภาค

1.สมดุลของวัตถุ
2.การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน
3.แรงภายใน
4.แรงแผ่กระจาย

1.แรงเสียดทาน
2.จุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลาง
3.โมเมนต์เฉื่อย

ปลากัดสีธงชาติ ตัวละครึ่ง100,000

เรื่องนี้เป็นกระแสสักพักแล้วครับ แต่อยากให้ปลากัดไทย มีชื่อเสียงไปนานๆเลยจับเรื่องนี้มาคุยอีก จากการที่เป็นคนหนึ่งที่ทำปลากัดมาหลายปี แต่กระแสช่วงที่ปลากัดสีธงชาติหรือปลากัดหลายธงชาติ ออกมาทำให้ ปลากัดเป็นที่หน้าสนใจขึ้นอีกมากๆ โดยทั่วๆไป ปลากัดมีหลายต่อหลายเกรด เริ่มตั้งแต่ ปลากัดตามหน้าฟาร์ม หรือไ

อ่านเพิ่มเติม »